Lastensuojelu & lastensuojelulaitos, neuropsykiatriset häiriöt

Palvelut

Laitoshoidon palvelut. Tutustu lastensuojelun palveluihin. Lastensuojelu Tampere ja lastensuojelulaitos Tampere. Huomioimme lasten ja nuorten tarpeet. Mielenterveys ja käytöshäiriöiden hoito. Neuropsykiatriset häiriöt.

Laitoshoidon palvelut

Erityishoidon lastensuojelunlaitos Hoppiskodissa on 6 ja 7 paikkaiset yksiköt lapsille. Toiminnan tarkoituksena on turvata kodin ulkopuolella asuvien lasten ja nuorten turvallinen kasvu sekä kehitys.

Toiminnassamme huomioidaan lasten ja nuorten sekä perheen erikoistarpeet ja olemme keskittyneet neuropsykiatristen , mielenterveyden sekä käytöshäiriöiden  hoitoon.

  • Kuntoutuksen/valmennuksen pohjana on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lapsen myönteistä kehitystä tukeva lähestymistapa sekä dialoginen keskusteleva vuorovaikutus.
  • Toiminta perustuu lapsen arjen- ja elämänhallinnan, ihmissuhdetaitojen sekä itsetuntoa kehittäviin kuntoutusmenetelmiin.
  • Kuntoutuksessa/valmennuksessa tarvittavat keinot luodaan tapauskohtaisesti.
  • Tavoitteena on opastaa ja tukea nuorta siten, että nuorella on mahdollisuus oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja –tapoja arjenhallinnan parantamiseksi.
  • Toiminta on suunnattu avun tarpeessa oleville 9-18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Laitoshoidon sijaishuoltopalvelut

  • Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset
  • Psykiatrisesti oireilevat lapset
  • Käytöshäiriöt

Lastensuojelulaitos Hoppiskoti on 6+7 paikkainen, laadukasta lastensuojelupalvelua tuottava ryhmäkoti kouluikäisille (9-18v.) lapsille ja nuorille. Hoppiskodissa on kaksi yksikköä, jotka ovat suuntautuneet tuottamaan substanssiosaamista neuropsykiatrisesti ja psyykkisesti oireileville sekä käytöshäiriöisille lapsille.

Hoppiskoti on lämminhenkinen koti kauniin luonnon keskellä rauhallisessa pienessä Pirkanmaalaisessa kaupungissa. Hoppiskoti sijaitsee Sastamalassa, Vammalan keskustan läheisyydessä. Matkaa Vammalan keskustaan on noin 1,5 km.

Rauhallisella pientaloalueella sijaitseva talo on valmistunut v.1995 ja tilaa siinä on 730 m². Talossa jokaiselle lapselle on oma huone ja viihtyisät yhteistilat. Lähimpään kouluun on matkaa 1,5 km, jossa toimii ylä- ja alakoulu.

Ammatilliset opinnot suoriutuvat Vammalassa Saskyn ammattioppilaitoksessa, Sastamalan Lukiossa sekä ympäryskuntien opetuslaitoksissa, kuten Tampereen seudun ammattiopistossa.

Terveyden- ja mielenterveyshuollon palvelut ovat saatavilla Pirhan perusterveydenhuollon ja Tampereen yliopistollisen sairaalan TAYS tuottamina palveluina.