Lastensuojelu & lastensuojelulaitos, neuropsykiatriset häiriöt

Toimintamme

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on tapamme toimia. Lasten ja nuorten tukena.

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyys on käytännön lähestymistapa, joka antaa välineitä toimia ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä. Kyse ei ole omien ratkaisujen tarjoamisesta, vaan lapsen tai perheen omien tavoitteiden ja näkökulmien hakemisesta.

Kaikki asiat eivät aina ole ratkaistavissa, aina on kuitenkin löydettävissä tavoitteita, päämääriä sekä voimavaroja, joilla voi päästä hankaluuksista eteenpäin tai kestää niitä paremmin. Tavoitteet pyrimme yhdessä muovaamaan mahdollisimman arkisiksi, pieniksi, konkreettisiksi ja mahdollisiksi.

lastensuojelulaitos ja neuropsykiatriset häiriöt

Hoito- ja kasvatustyössä työotteenamme on voimavara- ja ratkaisukeskeinen
toimintatapa sekä dialoginen vuorovaikutteisuus

lastensuojelulaitos Tampere ja neuropsykiatriset häiriöt

Dialogisuus

Dialoginen toiminta on keskustelevaa vuorovaikutusta, jossa lapsen ja hänen perheensä sekä muun verkoston osallisuus kasvaa ja ääni tulee kuulluksi. Dialogisuus lisää osallisuutta, osallisuus lisää vaikuttavuutta ja hyvinvointia.

Dialogisuus mahdollistaa lapsen arkiympäristön ja perheen lähipiirin mukaanoton työskentelyyn, perustuen kunnioitukseen ja yhteistoiminnallisuuteen, jossa vuorovaikutuksen laatu, määrä ja luottamus kasvaa sekä osallisuus ja autetuksi tulemisen tunne lisääntyy. Lapsi ja perhe tulevat kuulluksi ja asiat tehdään lapsen ja perheen näkökulma mukaan ottaen.